Cenník služieb

Položka Cena
Zápis konečného užívateľa výhod do OR
35 EUR
Založenie jednoosobnej s.r.o.
250 EUR
Založenie viacosobnej s.r.o. (podľa počtu spoločníkov)
DOHODOU
Zmeny v S.r.o. (Zmena obchodného mena, Zmena sídla spoločnosti, Zmena konateľa, Zmena spôsobu konania za spoločnosť, Zmena ostatných údajov spoločníka alebo konateľa )
150 EUR
Doplnenie alebo vymazanie predmetu činnosti
180 EUR
Zvýšenie základného imania spoločnosti / Zníženie základného imania spoločnosti
200 EUR / 250 EUR
Zmena spoločníka/prevod obchodného podielu
200 EUR

Pri vykonaní viacerých zmien sa cena určí dohodou.