Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Vypracujem všetky potrebné dokumenty pre založenie S.r.o.

V cene je zahrnuté:

Podmienky založenia S.r.o.

Postup založenia S.r.o.

Kontaktujte ma cez formulár na webovej stránke, mailom alebo telefonicky. Po vzájomnej dohode Vám zašlem formulár obsahujúci potrebné údaje a faktúru. Vypracujem potrebné dokumenty a po zaplatení faktúry Vám tieto pošlem elektronicky. Na vytlačených dokumentoch úradne overíte Váš podpis (notár, matrika). Podpísané dokumenty mi doručíte poštou. Následne vypracujem návrh na zápis spoločnosti do ORSR a tento podám elektronicky. Po vykonaní zápisu spoločnosti do OR Vám zašlem dokumentáciu a výpis z OR

Súdny poplatok za zápis spoločnosti do ORSR vo výške 150 Eur (pri elektronickom podaní) nie je zahrnutý v cene služby a je splatný na základe vystavenej faktúry.

Objednávka na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným