Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Vypracujem potrebné dokumenty pre zápis akýchkoľvek zmien vo Vašej S.r.o.

V cene je zahrnuté:

Zmeny v S.r.o. ktoré zabezpečujem:

Postup pri vykonaní zmien v S.r.o.:

Kontaktujte ma cez formulár na webovej stránke, mailom alebo telefonicky. Po vzájomnej dohode Vám zašlem formulár obsahujúci potrebné údaje a faktúru Vypracujem potrebné dokumenty a po zaplatení faktúry Vám tieto pošlem elektronicky. Na vytlačených dokumentoch úradne overíte Váš podpis (notár, matrika). Podpísané dokumenty mi doručíte poštou . Následne vypracujem návrh na zápis spoločnosti do ORSR a tento podám elektronicky. Po vykonaní zápisu spoločnosti do OR Vám zašlem dokumentáciu a výpis z OR.

Súdny poplatok za zápis zmien u S.r.o. do ORSR vo výške 33 Eur (pri elektronickom podaní) nie je zahrnutý v cene služby a je splatný na základe vystavenej faktúry

Objednávka služby zmeny v spoločnosti

Prosím zadajte Váš firemný email